Powrót

Rekordy dla Adamiak JacekB106375

Adamiak Jacek

Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw : doświadczenia polskie i zagraniczne / Jacek Adamek. - Wrocław : AE we Wrocławiu, 2006. - 393 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 0239-8532 ; nr 172)

ISBN 83-7011-811-9

[000078508]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]