Powrót

Rekordy dla Arazi AryeB40665

Arazi Arye

Le système electoral Israélien / Arye Arazi. - Geneve : Libr. Droz, 1963. - 209 s. ; 24 cm. - (Travaux de Droit, d'Économie et de Sociologie ; no 15)

[000038648]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]