Powrót

Rekordy dla Amelung KnutB68891

Stosowanie środków przymusu w procesie karnym : problem karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich / [aut. Knut Amelung i in.] ; pod red. K. Amelunga i Kazimierza Marszała. - Katowice : Uniw. Śląski, 1990. - 189 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1105)

ISBN 83-226-0289-8

[000010969]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]