Powrót

Rekordy dla Abel-Smith BrianBSE3004#ubytek

Choices in health policy : an agenda for the European Union / Brian Abel-Smith [ i in.]. - Luxembourg : Office for Official Publ. of the European Communities, 1995. - XXII, 177 s. ; 22 cm

ISBN 92-827-4573-2

[000004977]

B53978

Titmuss Richard M.

Social policy : an introduction / Richard M. Titmuss ; ed. by Brian Abel-Smith and Kay Titmuss. - London : George Allen and Unwin, 1974. - 160 s. ; 22 cm

ISBN 0-04-361018-8

[000043495]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]