Powrót

Rekordy dla Anker RichardR2191

Anker Richard

Mauritius / Richard Anker, Rajendra Paratian and Raymond Torres ; International Labour Office. - Geneva : ILO, 2001. - 120 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studies on the Social Dimensions of Globalization)

ISBN 92-2-111393-0

[000055650]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]