Powrót

Rekordy dla Andrusiuk AndrzejB99130

Podatek dochodowy od osób fizycznych : rok 2004 : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; aut.: Andrzej Andrusiuk [i in.]. - [5. wyd., stan prawny: styczeń 2004 r.]. - Warszawa : Beck, 2004. - XIV, 1052 s. ; 22 cm. - (Podatkowe Komentarze Becka)

ISBN 83-7387-272-8

[000066862]

B102563

Podatek dochodowy od osób fizycznych : rok 2005 : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; aut.: Andrzej Andrusiuk [i in.]. - [6. wyd., stan prawny: luty 2005 r.]. - Warszawa : Beck, 2005. - XV, 1122 s. ; 22 cm. - (Podatkowe Komentarze Becka)

ISBN 83-7387-728-2

[000072394]

B105475

Podatek dochodowy od osób fizycznych : rok 2006 : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; aut.: Andrzej Andrusiuk [i in.]. - [6. wyd., stan prawny: styczeń 2006 r.]. - Warszawa : Beck, 2006. - XV, 1262 s. ; 22 cm. - (Podatkowe Komentarze Becka)

ISBN 83-7483-022-0

[000077102]

B102054

Podatek dochodowy od osób prawnych : rok 2005 : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; Andrzej Andrusiuk [i in.]. - [Wyd. 5, stan prawny : styczeń 2005 r.]. - Warszawa : Beck, 2005. - XVII, 926 s. ; 22 cm. - (Podatkowe Komentarze Becka)

ISBN 83-7387-713-4

[000071431]

B105082

Podatek dochodowy od osób prawnych rok 2006 : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; Andrzej Andrusiuk [i in.]. - Wyd. 6. Stan prawny: styczeń 2006 r. - Warszawa : Beck, 2006. - XV, 1046 s. ; 22 cm. - (Podatkowe Komentarze Becka)

ISBN 83-7483-023-9

[000076567]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]