Powrót

Rekordy dla Amelot de La Houssaie Abraham-NicolasBSE6486

Gracián y Morales Baltasar (1601-1658)

Brewiarz dyplomatyczny / Baltazar Gracjan ; z 3-go wyd. francuskiego (1692) z przypisami A. M. Amelot de la Houssaie sekretarza Ambasady Francuskiej w Wenecji przełożył, wstępem i końcowymi przypisami opatrzył Bohdan Gajewicz. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 2004. - 374 s., portr. ; 20 cm

ISBN 83-211-1689-2

[000067175]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]