Powrót

Rekordy dla Alsop StewartA5998

Lapp Ralph E.

Nowa siła : atomy i ludzie / Ralph E. Lapp ; wstęp Stewarta Alsopa ; wyd. pol. poprzedził przedm. Józef Hurwic. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1956. - 261 s. ; 19 cm

[000038279]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]