Powrót

Rekordy dla Aksiuto KamilB136959 BSE11954

Aksiuto Kamil

Szczęście i wolność : utylitarystyczny liberalizm Johna Stuarta Milla / Kamil Aksiuto ; przedm. Irena Pańków. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2016. - 372 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-64091-53-7

[000137965]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]