Powrót

Rekordy dla Agostino Anthony deZ104670

Agostino Anthony de

Gorbachev's revolution, 1985-1991 / Anthony D'Agostino. - Basingstoke : Macmillan, 1998. - 384 s. ; 22 cm

ISBN 0-333-68938-0

[000039166]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]