Powrót

Rekordy dla Adamiak BarbaraB87462

Administracja publiczna w państwie prawa : księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki / [kom. red. Barbara Adamiak i in.]. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1999. - 448 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544 ; 266)

ISBN 83-229-1946-8

[000047133]

A24274 A24625 BSE2758#ubytek

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Warszawa : Beck, 1996. - XV, 979 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 83-7110-107-4

[000020125]

A24777

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 2 wyd. rozsz. i zaktual. - Warszawa : Beck, 1998. - 1056 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 83-7110-120-1

[000041882]

B89727

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 3 wyd. zaktual. rozsz. - Warszawa : Beck, 2000. - XVI, 869 s. ; 23 cm. - (Duże Komentarze Becka)

ISBN 83-7110-183-X

[000051672]

B93669

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 4. wyd. zaktual. i rozsz. - Warszawa : Beck, 2002. - XVII, 939 s. ; 23 cm. - (Duże Komentarze Becka)

ISBN 83-7247-920-8

[000059050]

B96327 BSE5798

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 5. wyd. zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Beck, 2003. - XVII, 959 s. ; 24 cm. - (Duże Komentarze Becka)

ISBN 83-7247-789-2

[000063606]

B99377 BSE6421

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 6. wyd. zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Beck, 2004. - XVII, 947 s. ; 24 cm. - (Duże Komentarze Becka)

ISBN 83-7387-320-1

[000067225]

B102848

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 7. wyd. zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Beck, 2005. - XIX, 969 s. ; 24 cm. - (Duże Komentarze Becka)

ISBN 83-7387-629-4

[000072875]

B105708

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 8. wyd. zaktual. i rozsz. - Warszawa : Beck, 2006. - XIX, 979 s. ; 23 cm. - (Duże Komentarze Becka)

ISBN 83-7483-179-0

[000077612]

B110091

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 9. wyd. zaktual. i rozsz. - Warszawa : Beck, 2008. - XX, 997 s. ; 23 cm. - (Duże Komentarze Becka)

ISBN 978-83-7483-907-5

[000085202]

B113744 BSE9071

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 10. wyd. - Warszawa : Beck, 2009. - XIX, 792 s. ; 23 cm. - (Komentarze Kodeksowe / Beck)

ISBN 978-83-255-0666-7

[000091737]

B119680 BSE9975

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 11. wyd. - Warszawa : Beck, 2011. - XIX, 835 s. ; 24 cm. - (Komentarze Kodeksowe / Beck)

ISBN 978-83-255-2173-8

[000102585]

B122989

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 12. wyd. - Warszawa : Beck, 2012. - XIX, 887 s. ; 25 cm. - (Komentarze Kodeksowe / Beck)

ISBN 978-83-255-3804-0

[000108755]

B127478

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak. - 13. wyd. - Warszawa : Beck, 2014. - XX, 925 s. ; 24 cm. - (Komentarze Kodeksowe / Beck)

ISBN 978-83-255-5352-4

[000117008]

B134486 BSE11688

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 14. wyd. - Warszawa : Beck, 2016. - XXI, 1063 s. ; 25 cm. - (Komentarze Kodeksowe / Beck)

ISBN 978-83-255-8427-6

[000131568]

B138410

Adamiak Barbara

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 15. wyd. - Warszawa : Beck, 2017. - XXII, 1233 s. ; 24 cm. - (Komentarze Kodeksowe / Beck)

ISBN 978-83-255-9153-3

[000140931]

B114902

Adamiak Barbara

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - [Stan prawny na 1 października 2009 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 318 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-7601-821-8

[000093639]

B122354

Adamiak Barbara

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 2. wyd., [stan prawny na 1 stycznia 2012 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 345 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-0717-8

[000107446]

B132230

Adamiak Barbara

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 3. wyd., [stan prawny na 1 maja 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 378 s. ; 25 cm. - (Metodyki / Wolters Kluwer)

ISBN 978-83-264-8081-2

[000126827]

P3593

Adamiak Barbara

Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego / Barbara Adamiak. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1980. - 202 s. : rys. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544 ; 88)

[000023834]

B95555

Ordynacja podatkowa / Barabara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2003. - XXXII, 997 s. ; 24 cm. - (Komentarz 2003 / Unimex)

ISBN 83-88785-20-6

[000062037]

B96562

Ordynacja podatkowa / Barbara Adamiak [i in.]. - Wyd. 2. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2003. - XXXII, 1077 s. ; 24 cm. - (Komentarz 2003 / Unimex)

ISBN 83-88785-28-1

[000064154]

B99429

Ordynacja podatkowa / Barbara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2004. - XXXIV, 1118 s. ; 24 cm. - (Komentarz 2004 / Unimex)

ISBN 83-88785-33-8

[000067160]

B103570

Ordynacja podatkowa / Barbara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2005. - XXXVI, 1247 s. ; 25 cm. - (Komentarz 2005 / Unimex)

ISBN 83-88785-98-2

[000073924]

B108089

Ordynacja podatkowa / Barbara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2007. - XXXVIII, 1301 s. ; 25 cm. - (Komentarz 2007 / Unimex)

ISBN 978-83-60235-34-8

[000081030]

B113569 BSE8985

Ordynacja podatkowa / Barbara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2009. - XXXVIII, 1331 s. ; 25 cm. - (Komentarz 2009 / Unimex)

ISBN 978-83-60235-90-4

[000090291]

B116115

Ordynacja podatkowa / Barbara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2010. - XL, 1396 s. ; 24 cm. - (Komentarz 2010 / Unimex)

ISBN 978-83-61792-23-9

[000095982]

B122534

Ordynacja podatkowa : komentarz / Barbara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2012. - XL, 1434 s. ; 25 cm. - (Komentarz 2012 / Unimex)

ISBN 978-83-61792-87-1

[000107989]

B134690

Ordynacja podatkowa : komentarz 2016 / Barbara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2016. - XXXVIII, 1558 s. ; 24 cm. - (Komentarz 2016 / Unimex)

ISBN 978-83-8028-035-9

[000132323]

B137702

Ordynacja podatkowa : komentarz 2017 / Barbara Adamiak [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2017. - 1799 s. ; 24 cm. - (Komentarz 2017 / Unimex)

ISBN 978-83-8028-067-0

[000139252]

B71072 B77661

Adamiak Barbara

Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992. - 373 s. ; 24 cm

ISBN 83-01-10901-7

[000012117]

B78310 B78311 B78312 BSE2368#ubytek

Adamiak Barbara

Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Praw. PWN, 1996. - 388 s. ; 24 cm

ISBN 83-86702-24-9

[000014525]

B86328

Adamiak Barbara

Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydaw. Praw. PWN, 1998. - 467 s. ; 24 cm

ISBN 83-87558-42-7

[000045369]

B92563

Adamiak Barbara

Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 8 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze. Grupa LexisNexis, 2001. - 488 s. ; 24 cm

ISBN 83-7334-015-7

[000056840]

B96560

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze. Grupa LexisNexis, 2003. - 602 s. ; 24 cm

ISBN 83-7334-229-X

[000012745]

B100267

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 2, [stan prawny na 1 lipca 2004 r.]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - 592 s. ; 24 cm

ISBN 83-7334-352-0

[000068657]

B103571

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 3, [stan prawny na 1 września 2005 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 596 s. ; 24 cm

ISBN 83-7334-476-4

[000073977]

B106128

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 4, [stan prawny na 1 sierpnia 2006 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - 604 s. ; 24 cm

ISBN 83-7334-638-4

[000078212]

B108986

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 5, [stan prawny na 30 czerwca 2007 r.]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007. - 604 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7334-779-3

[000083453]

B114375

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 7, [stan prawny na 30 czerwca 2009 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2009. - 597 s. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne)

ISBN 978-83-7620-191-7

[000092404]

B117380

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 8, [stan prawny na 30 czerwca 2010 r.]. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 628 s. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne)

ISBN 978-83-7620-452-9

[000098266]

B120591

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 9. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 626 s. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne)

ISBN 978-83-7620-668-4

[000104359]

B123747

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 10. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 632 s. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne)

ISBN 978-83-7806-404-6

[000110017]

B126548

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 11. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 632 s. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne)

ISBN 978-83-278-0062-6

[000115271]

B129497

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 12. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. - 609 s. ; 24 cm. - (Publikacje Akademickie)

ISBN 978-83-2780-739-7

[000121495]

B132799

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 13. wyd., [stan prawny na 30 czerwca 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 623 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-264-9180-1

[000128321]

B136829

Adamiak Barbara

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 14. wyd., [stan prawny na 1 lipca 2016 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - 736 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-8092-405-5

[000135383]

B127567 BSE11084

Prawo konkurencji / red. Marian Kępiński ; aut. Barbara Adamiak [i in.]. - Warszawa : Beck, 2014. - XXXIV, 1495 s. ; 24 cm. - (System Prawa Prywatnego ; t. 15)

ISBN 978-83-255-5216-9

[000117126]

B115239.9 B127712.9 BSE9812

Adamiak Barbara

Prawo procesowe administracyjne / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas. - [Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.]. - Warszawa : Beck, 2010. - XVI, 494 s. ; 24 cm. - (System Prawa Administracyjnego ; t. 9)

ISBN 978-83-255-1512-6

[000096606]

B131077 BSE11424

Prawo procesowe administracyjne / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Barbara Adamiak [i in.]. - 2. wyd. - Warszawa : Beck, 2014. - XVIII, 508 s. ; 24 cm. - (System Prawa Administracyjnego ; t. 9)

ISBN 978-83-255-6543-5

[000122398]

B138917

Prawo procesowe administracyjne / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Barbara Adamiak [i in.]. - 3. wyd., [stan prawny na dzień 1.9.2017 r.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XIX, 635 s. ; 24 cm. - (System Prawa Administracyjnego ; t. 9)

ISBN 978-83-255-9594-4

[000142042]

B101048

Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności : profesorowi zwyczajnemu dr hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie / [Barbara Adamiak i in.]. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2004. - 228 s. : rys. ; 24 cm

ISBN 83-7171-752-0

[000069797]

B129491

Adamiak Barbara

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym : komentarz / Barbara Adamiak. - [Stan prawny na 1 lipca 2014 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014. - 631 s. ; 21 cm. - (Komentarze Problemowe Lex)

ISBN 978-83-264-3316-0

[000121540]

B137868

Adamiak Barbara

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym : komentarz / Barbara Adamiak. - 2. wyd., [stan prawny na 1 marca 2017 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 902, [1] s. ; 21 cm. - (Komentarze / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-8107-232-8

[000139822]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]