Powrót

Rekordy dla Achelis Thomas (1850-1909)B7166

Achelis Thomas (1850-1909)

Socjologja / T. Achelis ; przetł. z niem. K. Krauz. - Warszawa : Bibljoteka Naukowa, 1906. - 124, [4] s. ; 24 cm

[000119983]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]