Powrót

Rekordy dla Antonów RadosławA27892

Wróblewski Augustyn (1866-1913)

Anarchista z rozpaczy : wybór pism / Augustyn Wróblewski ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Radosław Antonów. - Kraków : Ośr. Myśli Politycznej, 2011. - XXXIII, 429 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej ; t. 38)

ISBN 978-83-62628-05-6

[000102150]

B127701

Drogi hańby : piśmiennictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu "żywym towarem" / [wybór i oprac.] Rodosław Antonów. - Wrocław : Uniw. Wrocławski. Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii, 2013. - 225 s. ; 21 cm. - (Bibliotheca Erasmiana ; 3) (Wrocławskie Studia Erazmiańskie, ISSN 2080-332X)

ISBN 978-83-933222-6-8

[000117410]

B100413 Z108862

Antonów Radosław

Pod czarnym sztandarem : anarchizm w Polsce po 1980 roku / Radosław Antonów. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2004. - 434 s. : fot. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2628)

ISBN 83-229-2498-4

[000068776]

B123520

Antonów Radosław

Za wolnością - przeciwko państwu : poglądy współczesnych polskich anarchistów / Radosław Antonów. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - 315 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7780-214-4

[000109594]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]