Powrót

Rekordy dla Aniukiewicz TomaszB128827

Postępowanie cywilne : komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych : wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe / aut. Tomasz Aniukiewicz [i in.] ; red. Kinga Flaga-Gieruszyńska. - Warszawa : Beck, 2014. - XXI, 818 s. ; 24 cm. - (Metodyki Becka)

ISBN 978-83-255-6381-3

[000119822]

B135189

Postępowanie cywilne : komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych : wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzeczniecze, koszty sądowe / Kinga Flaga-Gieruszyńska (red.) ; aut. Tomasz Aniukiewicz [i in.]. - 2. wyd. - Warszawa : Beck, 2016. - XXI, 820 s. ; 24 cm. - (Metodyki Becka)

ISBN 978-83-255-8383-5

[000133431]

B126367

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami / Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka. - [Stan prawny na 30 marca 2013 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 1234 s. ; 24 cm. - (Wzory Pism / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-4239-1

[000114919]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]