Powrót

Rekordy dla Andrusiewicz LudmiłaC17199

Konkordat : tekst, wybór artykułów / [oprac. Ludmiła Andrusiewicz, Agnieszka Prawdzic-Kornacka, Anna Stawicka ; Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Szybkiej Informacji. - [B.m] : [b.w.], grudzień 1993. - [50] s. ; 30 cm. - (Wybór Artykułów / Kancelaria Senatu. Biuro Studiów i Analiz)

[000089831]

C10690

Roczny spis materiałów 1992 : ujęcie tematyczne / [oprac. Ludmiła Andrusiewicz] ; Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Szybkiej Informacji. - [Warszawa] : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, marzec 1993. - 42 s. ; 30 cm

[000007373]

C10691

Roczny spis materiałów 1992 : ujęcie chronologiczne / [oprac. Ludmiła Andrusiewicz] ; Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Szybkiej Informacji. - [Warszawa] : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, marzec 1993. - 22 s. ; 30 cm

[000007376]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]