Powrót

Rekordy dla Adami LeonorZ115610.1 Z115610.2

XX-lecie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej : 1993-2013 z suplementem 2014 : historia działalności / [zespół red.: USOPAŁ, Leonor Adami, Mirosław Kokoszkiewicz]. T. 1-2. - Warszawa : Bollinari Publ. House, 2014. - 2 wol. (471 ; 438 s.) : il. ; 31 cm

ISBN 978-83-63865-29-0

[000123759]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]