Powrót

Rekordy dla Antonów-Nitsche IrenaB81028 ZB89059

Tobie Polsko : szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku / pod red. Wiesława Lesiuka i Władysława Zielińskiego ; [aut. Irena Antonów-Nitsche i in. ; Instytut Śląski w Opolu, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach]. - Opole : Inst. Śląski, 1981. - 553 s. ; 24 cm

[000035394]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]