Powrót

Rekordy dla Aniszewski MichałB132466

Aniszewski Michał

Symbole religijne w edukacji publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej / Michał Aniszewski. - Warszawa : Scriptum, 2014. - 87 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-64028-45-8

[000127481]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]