Powrót

Rekordy dla Andrusiewicz AndrzejB133033

Andrusiewicz Andrzej

Aleksander I : wielki gracz, car Rosji - król Polski / Andrzej Andrusiewicz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2015. - 625 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-08-06006-3

[000128801]

B101299.1 B101299.2 B101299.3

Andrusiewicz Andrzej

Cywilizacja rosyjska / Andrzej Andrusiewicz. T. 1-3. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2004-2009. - 2 t.(635 ; 654 ; 975 s.) ; 21 cm

ISBN 83-05-13369-9

[000070124]

B124528

Andrusiewicz Andrzej

Katarzyna Wielka : prawda i mit / Andrzej Andrusiewicz. - Warszawa : Świat Książki, 2012. - 686 s. ; 22 cm

ISBN 978-83-7799-673-7

[000111696]

Z100482.1 Z100482.2

Andrusiewicz Andrzej

Mit Rosji : studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit / Andrzej Andrusiewicz. T. 1-2. - Rzeszów : WSP w Rzeszowie, 1994. - 2 t.(266 s., [18] k. fot., 353 s., [8] k. fot. ; 24 cm

ISBN 83-900933-9-1

[000009306]

B76322 Z100589

Andrusiewicz Andrzej

Polska 1980-1990 : kalendarz dekady przełomu / Andrzej Andrusiewicz. - Rzeszów : WSP w Rzeszowie, 1995. - 168 s. ; 22 cm

ISBN 83-86246-56-1

[000009591]

B82753 Z104042

Andrusiewicz Andrzej

Polska 1991-1995 : kalendarium wydarzeń / Andrzej Andrusiewicz. - Rzeszów : WSP w Rzeszowie, 1997. - 310 s. ; 21 cm

ISBN 83-87288-10-1

[000023459]

B63897 ZB93097

Andrusiewicz Andrzej

Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym Polski Ludowej / Andrzej Andrusiewicz. - Warszawa : PWN, 1985. - 281 s. ; 21 cm

ISBN 83-01-05001-2

[000042567]

B67516 ZB96273

Andrusiewicz Andrzej

Stronnictwo Pracy 1937-1950 : ze studiów nad dziejami najnowszymi chadecji w Polsce / Andrzej Andrusiewicz. - Warszawa : PWN, 1988. - 492 s. : err. ; 24 cm

ISBN 83-01-07719-0

[000028934]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]