Powrót

Rekordy dla Alf RadosławB112173

Curanović Alicja

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina : próba bilansu / Alicja Curanović, Szymon Kardaś, Radosław Alf ; Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2008. - 113 s. ; 21 cm. - (Żurawia Papers ; z. 12)

ISBN 978-83-7383-326-5

[000088609]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]