Powrót

Rekordy dla Adamek MarcinB113308

Adamek Marcin

Podatek od środków transportowych : komentarz praktyczny / Marcin Adamek. - Warszawa : Taxpress, 2009. - 139 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-915002-9-3

[000090430]

B117813

Adamek Marcin

Przedawnienie podatków i opłat lokalnych / Marcin Adamek. - Warszawa : Taxpress, 2010. - 94 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-928553-6-1

[000099170]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]