Powrót

Rekordy dla Achary P. D. T.C17218

Parliament of India / ed. P.D.T. Achary. - 5th ed. - New Delhi : Lok Sabha, 2008. - 379 s. : il. ; 32 cm

[000090176]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]