Powrót

Rekordy dla Abel GünterB81621

Pluralismus - Erkenntnistheorie, Ethik und Politik / hrsg. von Günter Abel, Hans Jörg Sandkühler. - Hamburg : Meiner, 1996. - 172 s. ; 24 cm. - (Dialektik ; 1996/3)

ISBN 3-7873-1290-0

[000021145]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]