Powrót

Rekordy dla Araszkiewicz MichałB137777

Mediacja : teoria, normy, praktyka / red. nauk. Krzysztof Płeszka [i in.] ; aut. Michał Araszkiewicz [i in.]. - [Stan prawny na 1 grudnia 2016 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 738, [1] s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-8107-061-4

[000139506]

B104374.1

Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa / Michał Araszkiewicz [i in.] ; red. prowadzący M. Araszkiewicz ; red. nauk. Michał Łuc, Marcin Żak. T. 1 : Część ogólna. - [Stan prawny na 1 stycznia 2006 r.]. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2006. - 381 s. ; 21 cm. - (Kazusy / Zakamycze)

ISBN 8374442301

[000075130]

B104374.4

Osajda Konrad

Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa / Konrad Osajda, Barbara Sikora, Marek Stus ; red. prowadzący Michał Araszkiewicz ; red. nauk. M. Stus. T. 4 : Prawo spadkowe. - [Stan prawny na 1 stycznia 2006 r.]. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2006. - 193 s. : wykr. ; 21 cm. - (Kazusy / Zakamycze)

ISBN 83-7444-290-5

[000075166]

B104374.3

Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa / Krzysztof Felchner [i in.] ; red. prowadzący Michał Araszkiewicz ; red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksander Lejko. T. 3 : Zobowiązania. - [Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.]. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2006. - 426 s. ; 21 cm. - (Kazusy / Zakamycze)

ISBN 83-7444-284-0

[000078225]

B101062 B101148 BSE6862

Prawo konstytucyjne : repetytorium / Michał Araszkiewicz [i in.] ; red. nauk. Alicja Poczatenko, Marcin Wystrychowski. - Wyd. 2. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2004. - 299 s. ; 23 cm

ISBN 83-7444-135-6

[000069783]

B100724

Prawo rzymskie : zestaw ćwiczeń dla studentów prawa / red. nauk. Paulina Święcicka-Wystrychowska, Michał Araszkiewicz ; aut.: M. Araszkiewicz [i in.]. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2004. - 545 s. ; 21 cm. - (Kazusy / Zakamycze)

ISBN 83-7444-015-5

[000069273]

B132024

Araszkiewicz Michał

Technologie informacyjne a nieodpłatna pomoc prawna / Michał Araszkiewicz ; [INPRIS].. - Warszawa : INPRIS - Inst. Prawa i Społeczeństwa, 2015. - 77 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-930427-9-1

[000126449]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]