Powrót

Rekordy dla Antonów KamilB129555

Emerytury i renty z FUS, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe : komentarz / red. nauk. Kamil Antonów ; [aut.] Kamil Antonów [i in.]. - [Stan prawny na 15 kwietnia 2014 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014. - 900 s. ; 21 cm. - (Praktyczne Komentarze Lex / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-3205-7

[000121687]

B114980 BSE9364

Jedność w różnorodności : studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu / red. księgi Andrzej Patulski, Krzysztof Walczak ; [aut. Kamil Antonów i in.]. - Warszawa : Beck, 2009. - XX, 411 s. : wykr. ; 25 cm

ISBN 978-83-255-1228-6

[000093896]

B130074

Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Kamil Antonów, Andrzej Jabłoński ; Kamil Antonów [i in.]. - [Stan prawny na 15 września 2014 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. - 417 s. ; 22 cm. - (Praktyczne Komentarze Lex / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-3394-8

[000122528]

B97962 BSE5885

Antonów Kamil

Prawo do emerytury / Kamil Antonów. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2003. - 206 s. ; 21 cm. - (Monografie Zakamycza)

ISBN 83-7333-213-8

[000063370]

B126142

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof Wojciech Baran ; Kamil Antonów [i in.]. - [Stan prawny na 31 marca 2013 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 781 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-4301-5

[000114400]

B131813

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / [aut.] Kamil Antonów [i in.] ; red. nauk. Krzysztof W. Baran. - [Stan prawny na 31 marca 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 853 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83264-8148-2

[000125662]

B139072 BSE12220

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Kamil Antonów [i in.]. - 2. wyd., [stan prawny na 1 września 2017 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 930 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-8107-752-1

[000142388]

B119649 BSE10042

Antonów Kamil

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych : pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej / Kamil Antonów. - [Stan prawny na 31 marca 2011 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 365 s. ; 21 cm. - (Monografie Lex / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-264-1230-1

[000102534]

B101250 B104118 BSE6873#ubytek

Antonów Kamil

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych : komentarz / Kamil Antonów, Marcin Bartnicki ; pod red. K. Antonowa. - [Ze zmianami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2005 r.]. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2004. - 506 s. ; 21 cm

ISBN 83-7444-041-4

[000069870]

B108217

Antonów Kamil

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Kamil Antonów, Marcin Bartnicki ; pod red. Kamila Antonowa. - [2 wyd. poszerz. i uaktual.], stan prawny na 31 marca 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 522 s. ; 21 cm. - (Komentarz / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-7526-196-7

[000081879]

B114908 BSE9268

Antonów Kamil

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych : komentarz / Kamil Antonów, Marcin Bartnicki, Bartosz Suchacki ; pod red. K. Antonowa. - 3. wyd. poszerz. i zaktual., [stan prawny na 30 września 2009 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 664 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7601-964-2

[000093612]

B132722 BSE11541

Zatrudnienie niepracownicze / red. nauk. Krzysztof Baran ; aut. Kamil Antonów [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 834 s. ; 24 cm. - (System prawa pracy ; T. 7)

ISBN 978-83-264-8225-0

[000128189]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]