Powrót

Rekordy dla Andruščak GrigorijC14003

Politični partii Ukraini / [Grigorij Andruščak i in.]. - [2 vid., stanom na veresen' 1999 roku]. - Kiiv : [b.w.], 1999. - 596 s. ; 30 cm. - (Dovidniki pro Sučasnu Ukrainu)

ISBN 966-7048-22-5

[000053739]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]