Powrót

Rekordy dla Alexy RobertB71378

Alexy Robert

Begriff und Geltung des Rechts / Robert Alexy. - Freiburg : Alber, 1992. - 215 s. ; 21 cm. - (Alber-Reiche Rechts- und Sozialwissenschaft)

ISBN 3-495-47729-2

[000010972]

B106911

Alexy Robert

O pojęciu i naturze prawa / Robert Alexy ; [tł. z ang. Jan Sęk] ; Ius et Lex. - Warszawa : Fund. Ius et Lex, 2006. - 110 s. ; 21 cm

ISBN 83-60077-22-3

[000079571]

B118428 B118429 BSE9890

Alexy Robert

Teoria praw podstawowych / Robert Alexy ; tł. [z niem.] Bożena Kwiatkowska i Jerzy Zajadło ; wprow. Jerzy Zajadło. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2010. - 456 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7666-065-3

[000100259]

A22109

Alexy Robert

Theorie der Grundrechte / Robert Alexy. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986. - 548, [5] s. ; 18 cm. - (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 582)

ISBN 3-518-28182-8

[000023504]

A23891

Alexy Robert

Theorie der Grundrechte / Robert Alexy. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994. - 548 s. ; 18 cm. - (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 582)

ISBN 3-518-28182-8

[000011077]

A24410

Alexy Robert

Theorie der juristischen Argumentation : die Theorie des rationalen Diskurses der juristischen Begründung / Robert Alexy. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 435 s. ; 18 cm. - (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 436)

ISBN 3-518-28036-8

[000006909]

BSE12155

Alexy Robert

A theory of legal argumentation : the theory of rational discourse as theory of legal justification / Robert Alexy ; transl. by Ruth Adler and Neil MacCormick. - New York : Oxford Univ. Press, 2011. - 323 s. ; 21 cm

ISBN 978-0-19-958422-2

[000141552]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]