Powrót

Rekordy dla Adamus RafałA27681

Adamus Rafał

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego : komentarz / Rafał Adamus. - Warszawa : Beck, 2010. - XII, 93 s. ; 19 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-1200-2

[000094424]

B105260 BSE7718

Adamus Rafał

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych : komentarz / Rafał Adamus. - Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2006. - 229 s. ; 21 cm

ISBN 83-60186-15-4

[000076712]

A28669 BSE12004

Adamus Rafał

Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi : komentarz / Rafał Adamus, Maciej Gazda. - [Stan prawny: 1.1.2017 r.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XXXVI, 273 s. ; 20 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-9134-2

[000138720]

B128217

Adamus Rafał

Likwidacja masy upadłości : zagadnienia praktyczne / Rafał Adamus. - Warszawa : Difin, 2014. - 170 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7930-261-1

[000118391]

B130767

Adamus Rafał

Nowa upadłość konsumencka : poradnik praktyczny / Rafał Adamus. - Warszawa : Difin, 2015. - 188 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7930-614-5

[000123562]

B97715

Adamus Rafał

Postępowanie naprawcze - szansa na utrzymanie się na rynku dla przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością / Rafał Adamus. - Warszawa : Infor, 2003. - 132 s. ; 21 cm. - (Poradnik Podatnika) (Doradca Podatnika. Dodatek ; nr 41/2003)

[000065034]

B102434

Adamus Rafał

Postępowanie naprawcze w świetle ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze : aspekty prawne, układ, wzory pism i dokumentów / Rafał Adamus. - Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2005. - 256 s. ; 21 cm

ISBN 83-89073-78-1

[000071050]

B113653

Adamus Rafał

Prawo naprawcze przedsiębiorcy / Rafał Adamus. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. - 787 s. ; 24 cm. - (Kompendia)

ISBN 978-83-7620-149-8

[000091375]

B133285

Adamus Rafał

Prawo restrukturyzacyjne : komentarz / Rafał Adamus. - [Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.]. - Warszawa : Beck, 2015. - XL, 598 s. ; 22 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-7952-4

[000129258]

B135014 BSE11729

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe / pod red. Anny Hrycaj, Andrzeja Jakubeckiego, Antoniego Witosza ; aut. Rafał Adamus [i in.]. - Warszawa : Beck, 2016. - XLVI, 1417 s. ; 24 cm. - (System Prawa Handlowego ; t. 6)

ISBN 978-83-255-8490-0

[000132997]

B136701

Adamus Rafał

Prawo upadłościowe : komentarz / Rafał Adamus. - [Stan prawny: październik 2016 r.]. - Warszawa : Beck, 2016. - LXXII, 1091 s. ; 22 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-8856-4

[000136986]

B108906

Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Rafał Adamus [i in.] ; pod red. Antoniego Witosza. - Stan prawny na 9 lipca 2007 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007. - 678 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7334-762-5

[000083337]

B112566

Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Rafał Adamus [i in.] ; pod red. Antoniego Witosza. - Wyd. 2, stan prawny na 5 listopada 2008 roku. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2009. - 837 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7620-055-2

[000089198]

B117384

Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Rafał Adamus [i in.] ; pod red. Antoniego Witosza. - Wyd. 3, stan prawny na 1 lipca 2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 1048 s. ; 24 cm. - (Komentarze LexisNexis)

ISBN 978-83-7620-445-1

[000098269]

B122980 BSE10559

Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Rafał Adamus [i in.] ; pod red. Antoni Witosza i Aleksandra Jerzego Witosza. - Wyd. 4, [stan prawny na 10 kwietnia 2012 roku]. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 1181 s. ; 24 cm. - (Komentarze LexisNexis)

ISBN 978-83-7806-160-1

[000108704]

B128584

Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / pod red. Antoniego Witosza i Aleksandra Jerzego Witosza ; Rafał Adamus [i in.]. - Wyd. 5, stan prawny na 25 marca 2014 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. - 1237 s. ; 25 cm. - (Komentarze Klasyczne)

ISBN 978-83-278-0564-5

[000119439]

B120328

Adamus Rafał

Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej / Rafał Adamus. - [Stan prawny na 1 czerwca 2011 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 217 s. ; 21 cm. - (Monografie Lex / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-264-1500-5

[000103859]

B135560

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0 / red. Anna Hrycaj [i in.] ; aut. Rafał Adamus [i in.]. - Warszawa : Beck, 2016. - XVI, 186 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-8592-1

[000134379]

B123365 BSE10699

Adamus Rafał

Umowa o podróż w prawie polskim / Rafał Adamus. - Warszawa : Difin, 2012. - 191 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7641-668-7

[000109461]

B114911

Adamus Rafał

Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego / Rafał Adamus. - Stan prawny na 20 października 2009 roku. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2010. - 176 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-7620-299-0

[000093773]

A27751

Adamus Rafał

Upadłość a potrącenie : komentarz / Rafał Adamus. - [Stan prawny : 1 maja 2010 r.]. - Warszawa : Beck, 2010. - XII, 119 s. ; 19 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-1602-4

[000096608]

A27734

Adamus Rafał

Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie : komentarz / Rafał Adamus. - [Stan prawny: 1 maja 2010 r.]. - Warszawa : Beck, 2010. - XIII, 87 s. ; 19 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-1535-5

[000096165]

B126009

Adamus Rafał

Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne / Rafał Adamus. - Warszawa : Difin, 2013. - 223 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7641-879-7

[000114162]

B124065

Upadłość deweloperska : komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego / Rafał Adamus [i in.]. - Warszawa : Difin, 2012. - 219 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7641-665-6

[000110785]

B113140

Adamus Rafał

Upadłość konsumencka : komentarz praktyczny / Rafał Adamus, Aleksander Jerzy Witosz, Antoni Witosz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. - 102 s. ; 21 cm. - (Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska)

ISBN 978-83-7620-118-4

[000090117]

A28394

Upadłość konsumencka : komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego / aut. Rafał Adamus [i in.] ; red. Rafał Adamus, Bartosz Groele. - Warszawa : Beck, 2015. - XXI, 348 s. ; 20 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-6901-3

[000125348]

A28792

Upadłość konsumencka : komentarz / red. Rafał Adamus, Maciej Geronim, Bartosz Groele ; aut.: Rafał Adamus [i in.]. - 2. wyd., [stan prawny: październik 2017 r.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XXIV, 353 s. ; 19 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-9531-9

[000142820]

A28038 BSE10438

Związki międzygminne : komentarz / Rafał Adamus [i in.]. - Warszawa : Beck, 2012. - XVI, 149 s. ; 19 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-3487-5

[000107784]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]