Powrót

Rekordy dla Araszkiewicz HalinaA17046

Import myśli naukowo-technicznej z rozwiniętych krajów kapitalistycznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. i ze wstępem Józefa Nowickiego ; [aut. Halina Araszkiewicz i in.]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1978. - 213, [1] s. ; 20 cm

[000143105]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]