Powrót

Rekordy dla Antonów DobrosławaB138335

Antonów Dobrosława

Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym / Dobrosława Antonów. - [Stan prawny na 1 maja 2017 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 583 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-8107-479-7

[000140843]

B139630

Kaźmierski Aleksander

Podatki 2018 / [red. Aleksander Kaźmierski ; aut. Dobrosława Antonów i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 1688 s. ; 24 cm. - (Meritum / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-8124-292-9

[000144011]

B119777 BSE10135

Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; aut. Dobrosława Antonów [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 635 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-1284-4

[000102698]

B126144

Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; aut. Dobrosława Antonów [i in.]. - 2. wyd. poszerz. i uaktual., [stan prawny na 15 kwietnia 2013 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 735 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-4273-5

[000114402]

Antonów Dobrosława

Szczególne opłaty administracyjne [Dokument elektroniczny] / Dobrosława Antonów. - Stan prawny na dzień 7 sierpnia 2017 r. - Wrocław : E-Wydaw. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2017. - (E-Monografie ; nr 96) (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

ISBN 978-83-65431-71-4

[000142383]

B113228 BSE8972

Antonów Dobrosława

Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Dobrosława Antonów. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 281 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-7601-297-1

[000090283]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]