Powrót

Rekordy dla Aksamitowski AndrzejB132189

Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej : aspekty historyczne, prawne i praktyczne / red. nauk. Andrzej Aksamitowski, Marek Cupryjak ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015. - 376 s. : il. ; 24 cm. - (Świat, Konflikty, Pokój)

ISBN 978-83-7867-283-8

[000126631]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]