Powrót

Rekordy dla Adamus MichałB139262

Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych : raport z badań / Michał Adamus [i in.] ; [red. Daria Kucyper, Kamil Mamak, Wojciech Płóciennik]. - Kraków : Krakowski Inst. Prawa Karnego Fundacja, 2017. - 404 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-8394223892

[000142583]

B136158

Prawo a ochrona dóbr kultury / [red. nauk. Piotr Dobosz, Michał Adamus, Dominika Sokołowska] ; [aut. M. Adamus i in.]. - Kraków : Wydaw. Kasper, 2014. - 297 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-63896-15-7

[000135752]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]