Powrót

Rekordy dla Adamek-Hyska DorotaB134866

Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / [aut.] Dorota Adamek-Hyska [i in.]. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach, 2015. - 229 s. ; 24 cm. - (Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

ISBN 978-83-7875-266-0

[000132645]

B139369

Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska [i in.]. - [Stan prawny: październik 2017]. - Warszawa : Beck, 2017. - XXIV, 404 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Sektor Publiczny w Praktyce) (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa)

ISBN 978-83-812-8147-8

[000142832]

B130899

Adamek-Hyska Dorota

Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego / Dorota Adamek-Hyska. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach, 2014. - 216 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7875-214-1

[000123880]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]