Powrót

Rekordy dla Araszkiewicz Feliks W. (1933-1987)B57711

Araszkiewicz Feliks W. (1933-1987)

Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej / Feliks W. Araszkiewicz. - Warszawa : PWN, 1978. - 293, [3] s. ; 21 cm

[000144131]

B48942

Araszkiewicz Feliks W. (1933-1987)

Szkoła średnia ogólnokształcąca w Polsce w latach 1918-1932 / Feliks W. Araszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Pracownia Dziejów Oświaty. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1972. - 219 s. ; 24 cm. - (Monografie z Dziejów Oświaty, ISSN 0077-0558 ; t. 14)

[000051157]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]