Powrót

Rekordy dla Aniszczenko Jewgienij Zobacz: Aniščenko Evgenij KonstantinovičB102453

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794) : spis / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. A. Rachuba i Przemysław P. Romaniuk ; przy współpr. Andreja Macuka i Jewgienija Aniszczenki ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2004. - 448 s. : fot. ; 21 cm

ISBN 83-7181-357-0

[000071990]

B97007.2

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz [i in.] ; przy współpr. Andreja Macuka i Jaugiena Aniszczanki ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. T. 2 : Województwo trockie XIV-XVIII wiek. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2009. - 687 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7181-453-2

[000090118]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]