Powrót

Rekordy dla Amedeo ElisaB82248

Hance Olivier

Business and law on the Internet / by Olivier Hance ; transl. from french by Suzanne Dionne Balz ; in collab. with Elisa Amedeo [i in.]. - London : McGraw-Hill Book Comp., 1996. - 371 s. ; 24 cm

ISBN 2-930150-05-X

[000009465]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]