Powrót

Rekordy dla Alexandrowicz Stanisław (1931-2015)C20948

Alexandrowicz Stanisław (1931-2015)

Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku / Stanisław Alexandrowicz, Jarosław Łuczyński, Radosław Skrycki ; [red. Marta Piber-Zbieranowska, Michał Zbieranowski] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2017. - 447 s. : mapy ; 30 cm. - (Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa)

ISBN 978-83-7181-846-2

[000141843]

B102144

Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Jasiewicza ; [aut. Stanisław Alexandrowicz i in.]. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2004. - 1120 s. ; 25 cm

ISBN 83-7399-083-6

[000071277]

Z103358

Zwycięzcy za drutami : jeńcy polscy w niewoli (1919-1922) : dokumenty i materiały / oprac. i do druku przygot. Stanisław Alexandrowicz, Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer ; Uniw. Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1995. - 286 s., 11 k. fot. ; 24 cm + 1 mapa złoż.

ISBN 83-231-0627-4

[000019353]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]