Powrót

Rekordy dla Alderson J.R1576

Alderson J.

Les droits de l'homme et la police / J. Alderson ; Conseil de l'Europe. - Strasbourg : Conseil de l'Europe, 1994. - 222 s. ; 21 cm

ISBN 92-871-0365-8

[000035977]

B67893

Alderson J.

Human rights and the police / by J. Alderson ; Council of Europe. - Strasbourg : Conseil de l'Europe, 1984. - 214 s. ; 21 cm

ISBN 92-871-0366-6

[000024174]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]