Powrót

Rekordy dla Agopszowicz AntoniB57701

Agopszowicz Antoni

Obowiązek zapobieżenia szkodzie : podstawa i zakres / Antoni Agopszowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978. - 252 s. ; 21 cm

[000085277]

P3593

Agopszowicz Antoni

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w stanie wyższej konieczności : (art. 142 k.c.) / Antoni Agopszowicz. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1992. - 70 s. ; 25 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544 ; 195)

ISBN 83-229-0665-X

[000013418]

C10537.153 C10538.153

Opinie o projekcie ustawy prawo geologiczne i górnicze : (druk sejmowy nr 53) / Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych. - [Warszawa] : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, listopad 1993. - 43 s. ; 30 cm. - (Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Seria Opinie, ISSN 1230-7440 ; Nr 153(O-34/93))

[000000448]

B88839

Prawnoekologiczne uwarunkowania geologii i górnictwa : z uwzględnieniem obszarów wymagających szczególnych zabiegów ochronnych / Antoni Agopszowicz [i in.]. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2000. - 246 s. ; 21 cm. - (Monografie / Zakamycze)

ISBN 83-88114-76-X

[000049407]

B88204

Agopszowicz Antoni

Prawo samorządu terytorialnego w zarysie / Antoni Agopszowicz, Zyta Gilowska, Maria Taniewska-Peszko. - Katowice : Uniw. Śląski, 1999. - 246 s. ; 24 cm

ISBN 83-226-0938-8

[000048258]

B93099

Agopszowicz Antoni

Prawo samorządu terytorialnego w zarysie / Antoni Agopszowicz, Zyta Gilowska, Maria Taniewska-Peszko. - Wyd. 2 (popr. i zaktual.). - Katowice : Uniw. Śląski, 2001. - 257 s. ; 24 cm

ISBN 83-226-1138-2

[000058020]

B90040

Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej profesora Antoniego Agopszowicza / pod red. Ryszarda Mikosza. - Katowice : Uniw. Śląski, 2000. - 297 s. : portr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1871)

ISBN 83-226-0984-1

[000052322]

A25051 BSE4315

Agopszowicz Antoni

Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym : komentarz / Antoni Agopszowicz, Zyta Gilowska ; pod red. Antoniego Agopszowicza. - 2 wyd., [stan prawny: 15 lipca 1999]. - Warszawa : Beck, 1999. - XXXIII, 619 s. ; 19 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 83-7110-339-5

[000047661]

A24430 A24431 BSE3202

Agopszowicz Antoni

Ustawa o samorządzie terytorialnym : komentarz / Antoni Agopszowicz, Zyta Gilowska ; pod red. A. Agopszowicza. - Warszawa : Beck, 1997. - 567 s. ; 20 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 83-7110-218-6

[000021552]

B76620

Agopszowicz Antoni

Zarys prawa samorządu terytorialnego / Antoni Agopszowicz. - Wyd. 2, zaktual. i popr. - Katowice : Uniw. Śląski, 1994. - 143 s. ; 25 cm. - (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0239-6432 ; nr 506)

[000010071]

B52189

Agopszowicz Antoni

Zarys systemu prawnego górnictwa / Antoni Agopszowicz. - Warszawa : PWN, 1974. - 332 s. ; 21 cm

[000115524]

B59516

Agopszowicz Antoni

Zarys systemu prawnego górnictwa : podręcznik przeznaczony dla studentów IV roku prawa studiów dziennych i V studiów zaocznych, [...] / Antoni Agopszowicz. T. 1. - Katowice : Uniw. Śląski, 1979. - 128 s. ; 24 cm. - (Prawo / Uniwersytet Śląski ; 206)

[000023997]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]