Powrót

Rekordy dla Antonowicz PawełB108787

Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw / red. nauk. Błażej Prusak ; [aut. Paweł Antonowicz i in.]. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2007. - 227 s. : wykr. ; 23 cm

ISBN 978-83-7251-768-5

[000083084]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]