Powrót

Rekordy dla Andruchovič JurijA26659

Sny o Europie / Jurij Andruchowycz [i in.] ; wybór i red. Ola Hnatiuk ; przeł. O. Hnatiuk, Katarzyna Kotyńska, Renata Rusnak. - Kraków : Nemrod, 2005. - 229 s. ; 20 cm

ISBN 83-920450-2-5

[000071880]

A28311

Zwrotnik Ukraina / pod red. Jurija Andruchowycza. - Wołowiec : Wydaw. Czarne, 2014. - 249 s. ; 20 cm. - (Sulina)

ISBN 978-83-7536-840-6

[000121818]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]