Powrót

Rekordy dla Ambukita EricB93612

Ambukita Eric

Międzynarodowe instytucje finansowe w Polsce w okresie transformacji / Eric Ambukita, Killion Munyama ; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szk. Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, 2002. - 185 s. ; 24 cm

ISBN 83-88018-08-6

[000058948]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]