Powrót

Rekordy dla Alder JohnB91491

Alder John

Constitutional and administrative law / John Alder ; with chapter 24 contributed by Peter English. - Houndmills : Macmillan, 1989. - XXXI, 398 s. ; 23 cm. - (Macmillan Professional Masters)

ISBN 0-333-44-652-6

[000024173]

B108811

Alder John

Constitutional and administrative law / John Alder. - 6th ed. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007. - XLIV, 559 s. ; 22 cm. - (Palgrave Macmillan Law Masters)

ISBN 978-0-230-01345-2

[000082847]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]