Powrót

Rekordy dla Akromas JurgisB116419

Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce / Jurgis Akromas [i in.] ; tł. Małgorzata Kasner. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2009. - 136 s. : faks., fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-7181-606-2

[000096477]

B109537

Akromas Jurgis

Iš lietuvos diplomatijos istorijos : Lietuvos Atstovybė Lenkijoje / Jurgis Akromas. - Punsko : Aušros, 2007. - 200 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-83-60625-00-2

[000084463]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]