Powrót

Rekordy dla Adamus Maria Jedlińska Zobacz: Jedlińska-Adamus Maria (1932-2016)Z115553

Jedlińska-Adamus Maria (1932-2016)

Bohaterowie i kaci : moje wspomnienia / Maria Jedlińska-Adamus. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Rytm, 2014. - 175 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-83-7399-616-8

[000123084]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]