Powrót

Rekordy dla Antonowicz LechB118048

Bezpieczeństwo Polski : historia i współczesność / red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : KUL, 2010. - 571 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7702-118-7

[000099574]

B123117

Ius et mundus : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi / red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Maria R. Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : KUL, 2012. - 527 s. : fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-7702-306-8

[000108778]

A22061 ZB96551

Antonowicz Lech

Państwa i terytoria : studium prawnomiędzynarodowe / Lech Antonowicz. - Warszawa : PWN, 1988. - 255 s. ; 20 cm

ISBN 83-01-08571-1

[000042950]

B70502 B71204

Państwo, ustrój, konstytucja : studia / kom. red. Lech Antonowicz [i in.]. - Lublin : UMCS, 1991. - 358 s. ; 26 cm

ISBN 83-227-0399-6

[000011717]

B71382 B76592

Antonowicz Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993. - 242 s. ; 20 cm

ISBN 83-01-10958-0

[000000777]

B94710#ubytek

Antonowicz Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - Wyd. 7 zm. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze. Grupa LexisNexis, 2002. - 259 s. ; 21 cm

ISBN 83-7334-141-2

[000060775]

B101408

Antonowicz Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego / Leszek Antonowicz. - Wyd. 9 zaktual. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 260 s. ; 21 cm

ISBN 83-7334-416-0

[000070296]

B104650

Antonowicz Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - Wyd. 10 zaktual. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - 260 s. ; 21 cm

ISBN 83-7334-551-5

[000075554]

B111741

Antonowicz Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - Wyd. 11 zaktual., [stan na 1 sierpnia 2008 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2008. - 265 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7334-975-9

[000087969]

B120641

Antonowicz Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - Wyd. 12. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 288 s. ; 21 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo Międzynarodowe)

ISBN 978-83-7620-829-9

[000104587]

B126853

Antonowicz Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - Wyd. 13. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 288 s. ; 21 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo Międzynarodowe)

ISBN 978-83-278-0119-7

[000115908]

B132537

Antonowicz Lech

Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - 14. wyd., [stan prawny na 1 lipca 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 288 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-264-9255-6

[000127640]

B83798.1 B83798.2 B83798.3

Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. Konferencja. 1997 (Lublin-Kazimierz)

Polska lat dziewięćdziesiątych : przemiany państwa i prawa : 50 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej : materiały z konferencji [...] Lublin-Kazimierz, 28-30 kwietnia 1997 r. / [kom. red.t. 1: Tadeusz Bojarski, t. 2: Lech Antonowicz i in., t. 3: Marek Mozgawa i in.]. [T.] 1-3. - Lublin : UMCS, 1997-1999. - 3 t.(480, [4] k. tabl. ; 666 s., [3] k. tabl. ; 551 s., [7] k. tabl.) : fot. kolor. ; 24 cm

ISBN 83-227-1081-X

[000039068]

B61349

Antonowicz Lech

Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe / Lech Antonowicz ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji. - Lublin : UMCS, 1980. - 99 s. ; 24 cm

[000024902]

B64173

Antonowicz Lech

Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe / Lech Antonowicz ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji. - Wyd. 3 popr. - Lublin : UMCS, 1984. - 99 s. ; 25 cm

[000024899]

B124089

Antonowicz Lech

Rzecz o państwach i prawie międzynarodowym / Lech Antonowicz. - Lublin : Innovatio Press Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2012. - 183 s. ; 24 cm. - (Monografie Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

ISBN 978-83-62074-64-8

[000110741]

B137112

Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy / aut. Lech Antonowicz [i in.] ; [red. księgi Bartłomiej Krzan]. - Warszawa : Beck, 2016. - XXV, 661 s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-9154-0

[000137861]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]