Powrót

Rekordy dla Androssov AndréC9842

Kokeiev Mikhail

Vérification : la position soviétique : passé, présent et avenir / Mikhail Kokeiev et André Androssov ; UNIDIR. Geneve. - New York : Nations Unies, 1991. - VI, 145 s. ; 30 cm

ISBN 92-9045-050-9

[000002012]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]