Powrót

Rekordy dla Alexanderson BengtB97612

The parliamentary libraries of the Nordic countries / ed. by Bengt Alexanderson ; [Committee of the Nordic Parliamentary Librarians]. - [Sztokholm] : Committee of the Nordic Parliamentary Librarians, 1988. - 48 s. ; 21 cm

ISBN 91-971032-4-1

[000064970]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]