Powrót

Rekordy dla Adamus-Kowalska JustynaB120697

Adamus-Kowalska Justyna

System informacji archiwalnej w Polsce : historia, infrastruktura, standardy i metody / Justyna Adamus-Kowalska. - Katowice : Uniw. Śląski, 2011. - 188 s. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2855)

ISBN 978-83-226-2004-5

[000104507]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]