Powrót

Rekordy dla Abdouchoukourov T.C9132

Pougatchenkova G.

Tachkent a dex mille ans / G. Pougatchenkova, T. Abdouchoukourov, Kh. Toursounov ; UNESCO. - [Paryż] : Unesco, [1983]. - 99 s. : il. ; 26 cm

ISBN 92-3-202146-3

[000035822]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]